Kisah Turunnya Wahyu Nabi Muhammad SAW

Kisah Turunnya Wahyu Nabi Muhammad SAW

Kelahiran Nabi Muhammad mendapat sambutan yang luar biasa. Ibnu Sa’ad meriwayatkan bahwa ibunda Rasulullah pernah menceritakan, ”Ketika aku melahirkannya, dari faraj-ku (kemaluanku) keluarlah cahaya yang karenanya istana-istana negeri Syam tersinari.” Imam Ahmad, ad-Darimi dan periwayat selain keduanya juga meriwayatkan versi yang hampir sama dengan riwayat tersebut.

Menjelang usianya yang ke-40, Muhammad sering menyendiri di Gua Hira’, dan melakukan tahannuts di sana, yaitu beribadah selama beberapa malam sebelum akhirnya beliau pulang kepada keluarganya. Beliau pun telah menyiapkan bekal untuk itu. Kemudian beliau pulang menemui Khadijah dan membawa bekal untuk kembali ke sana. Sampai suatu ketika datanglah kebenaran itu pada saat beliau berada di dalam gua Hira’. Berikut ini adalah kisah-kisah tentang cara permulaan turunnya wahyu kepada Rasulullah صلي الله عليه وسلم dan firman Allah سبحانه وتعالى,

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ ۚ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَ‌اهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُ‌ونَ وَسُلَيْمَانَ ۚ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورً‌ا

“Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan Kami telah memberikan wahyu (pula) kepada Ibrahim, Isma’il, Ishak, Ya’qub dan anak cucunya, Isa, Ayyub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan Kami berikan Zabur kepada Daud.” [Qs. An-Nisaa’ (4): 163]

Dari Aisyah Ummul Mukminin رضي ال عنه, bahwa Al Harits bin Hisyara رضي ال عنه bertanya kepada Rasulullah صلي الله عليه وسلم, “Wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu datang kepadamu?” Rasulullah صلي الله عليه وسلم menjawab, “Kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku seperti bunyi’ lonceng, itulah yang paling berat bagiku. Setelah bunyi itu berhenti, aku pun memahami apa yang dikatakan. Adakalanya malaikat menampakkan diri kepadaku dalam bentuk seorang laki-laki lalu berbicara kepadaku, maka aku memahami apa yang diucapkan. “Aisyah رضي ال عنه berkata, “Aku pernah melihat beliau ketika wahyu turun kepadanya di suatu hari yang sangat dingin, yang mana setelah wahyu itu selesai turun, kelihatan dahi beliau bersimpah peluh.”

Dari ‘Aisyah Ummul Mukminin, bahwa ia berkata, “Awal mula wahyu turun kepada Rasulullah صلي الله عليه وسلم adalah berupa mimpi yang benar sewaktu beliau tidur. Mimpi itu terlihat jelas oleh beliau seperti jelasnya cuaca pagi. Semenjak itu beliau tertarik untuk menyendiri, maka beliau pun menyendiri di Gua Hira’. Di situlah beliau beribadah beberapa malam. Beliau tidak pulang ke rumah istrinya, sehingga untuk itu beliau membawa perbekalan. Setelah perbekalan habis, beliau kembali kepada Khadijah untuk mengambil lagi perbekalan sebanyak itu (untuk beberapa malam). Hingga suatu ketika datang kepadanya kebenaran atau wahyu sewaktu beliau berada di Gua Hira’. Malaikat datang kepadanya, lalu berkata, ‘Bacalah!’ Beliau menjawab, ‘Aku tidak bisa membaca.’

Selanjutnya Rasulullah صلي الله عليه وسلم menceritakan, ‘Aku ditarik dan didekapnya hingga aku kelelahan, lalu aku dilepaskan dan disuruh membaca lagi, ‘Bacalah!’ Jawabku, “Aku tidak bisa membaca.” Aku ditarik dan didekapnya lagi untuk yang kedua kali sampai aku kelelahan, lalu aku dilepaskan dan disuruh membaca lagi, “Bacalah!” katanya. Kujawab, “Aku tidak bisa membaca.” Aku ditarik dan didekapnya lagi untuk yang ketiga kali, kemudian dilepaskan seraya berkata, “Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu Yang Menciptakatu Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah! Dan Tuhanmu-tah Yang Paling Mulia. [Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan galam. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.]”

Setelah itu Rasulullah صلي الله عليه وسلم pulang sementara hatinya merasa takut (dalam riwayat lain: dengan kuduk merinding). Beliau masuk ke rumah Khadijah binti Khuwailid seraya berkata, ‘Selimuti aku, selimuti aku!’ Beliau pun diselimuti hingga rasa takutnya hilang. Beliau berkata kepada Khadijah (Apa yang terjadi padaku?’ Beliau mengabarkan kepadanya semua kejadian yang dialaminya itu, Beliau berkata, ‘Sesungguhnya aku mencemaskan diriku (akan binasa).”

“Khadijah berkata. ‘Jangan takut, (bergembiralah). Demi Allah, Allah tidak akan pernah membinasakanmu. (Demi Allah), engkau selalu menyambung tali persaudaraan, (engkau selalu jujur dalam berbicara), membantu orang yang sengsara, mengusahakan barang keperluan yang belum ada, memuliakan tamu, dan menolong orang yang kesusahan karena menegakkan kebenaran.’

Setelah itu Khadijah pergi bersama beliau menemui Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza bin Qushay, yaitu anak paman Khadijah (saudara ayahnya) yang telah memeluk agama Nasrani pada masa Jahiliyah itu. Ia bisa menulis buku dalam bahasa Ibrani. Ia pun menyalin dari Injil dengan bahasa Ibrani (dalam riwayat lain: Ia bisa menulis kitab dalam bahasa Arab, dan ia pun menulis dari Injil dengan bahasa Arab) sebanyak yang dikehendaki Allah سبحانه وتعالى. Saat itu usianya telah lanjut dan matanya telah buta.

Khadijah berkata kepada Waraqah, ‘Wahai putera pamanku! dengarkan kabar dari anak saudaramu (Muhammad) ini.’ Waraqah bertanya kepada Nabi, ‘Wahai anak saudaraku! apa yang engkau lihat?” Rasulullah صلي الله عليه وسلم menceritakan kepadanya apa yang telah dilihatnya. Waraqah berkata, ‘Inilah Namus (malaikat Jibril) yang pernah diutus Allah kepada Musa.

Duhai, seandainya saat itu aku masih muda, dan seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir kaummu.” Rasulullah صلي الله عليه وسلم bertanya, ‘Apakah mereka akan mengusirku? Waraqah menjawab, ‘Ya, benar! belum pernah ada seorang pun yang diberi wahyu sepertimu yang tidak dimusuhi orang. Seandainya aku masih mendapati hari tersebut, aku pasti akan menolongmu sekuat diriku.’ Tidak berapa lama kemudian Waraqah meninggal dunia dan wahyu pun terputus untuk sementara, sehingga Nabi صلي الله عليه وسلم sangat berduka sebagaimana yang sampai kepada kami lalu pergi dengan berjalan kaki menuju puncak pegunungan.

Ketika beliau sampai di puncak gunung untuk melemparkan dirinya dari situ, Jibril menampakkan diri seraya berkata; ‘Wahai Muhammad! Sesungguhnya engkau benar-benar utusan Allah’, dengan begitu hati beliau menjadi tenang, jiwanya pun tenteram, maka beliau pun kembali. Ketika terjadi lagi masa terputusnya wahyu, beliau pun pergi seperti itu, dan ketika beliau sampai di puncak gunung, Jibril menampakkan diri dan berkata kepada beliau seperti yang pernah dikatakannya.”

Dari Ibnu Abbas رضي ال عنه, berkata, “Rasulullah صلي الله عليه وسلم adalah orang yang paling murah hati, lebih-lebih pada bulan Ramadhan ketika beliau ditemui Jibril. Beliau ditemui Jibril pada setiap malam bulan Ramadhan untuk mengajarkan Al Qur’an kepadanya. Sifat murah hati Rasululllah ketika ditemui Jibril dalam kebaikan melebihi angin yang berhembus.”

 

Referensi bacaan:

al-Qur’anul karim dan terjemahan
Ringkasan Shahih Bukhari (Buku 1), Syaikh Muhammad Nasiruddin Al Albani, Pustaka Azzam – Jakarta