Dunia hanya Tempat Untuk Melakukan Perintah Allah

Dunia hanya Tempat Untuk Melakukan Perintah Allah

Ambisi mengejar dunia dan jabatan, akan segera menggerongoti agama seseorang dan kemudian membinasakannya.

Nabi mengumpamakan cepatnya binasa agama seseorang disebabkan ambisi terhadap harta dan jabatan, bagaikan sekawanan domba di tengah padang, yang porak poranda tercabik-cabik, hanya disebabkan masuknya dua ekor srigala.

Beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda dari jalur Ka’ab bin Malik:

“Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan dua srigala terhadap kawanan domba itu lebih dahsyat dibandingkan kerusakan agama seseorang disebabkan oleh ambisinya terhadap harta dan jabatan.” (HR. Tirmidzi, Ibnu Hibban, Ahmad)

Semakin kuat ambisi mengejar dunia dan jabatan, maka semakin cepat pula binasa agamanya.

Naudzubillah min dzalik.