Tuesday, 17 January 2017 00:00

13 Kelebihan membaca surah al fatihah

Attabayyun.com-Jakarta-

13 Kelebihan membaca surat al fatihah Setiap kita membaca ayat - ayat al quran pasti ada malaikat yang menulis pahala untuk kita , tapi taukah anda selain mendapat pahala membaca tiap ayat al quran Allah meletakkan kelebihan - kelebihan tersendiri pada setiap huruf , ayat , bahkan surat dalam al quran ,seperti kelebihan membaca surat al fatihah berikut ini:

 

Published in BERITA